Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 14 of 15

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  ÁLLÁSPONT A helyi önkormányzatokról szóló törvény-tervezethez

  évfolyam, lapszám
  Szerző(k): JOSZ

  A Jegyzők Országos Szövetsége alapcéljaival összhangban, mint szakmai érdekképviseleti szerv fontosnak tartja, hogy az önkormányzati törvény tervezetéről véleményt mondjon.   A Jegyzők Országos Szövetsége érdekelt abban, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása és a közigazgatás átszervezése a kormány által kitűzött célokkal összhangban valósuljon meg, létrejöjjön egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer, amely képes a demokratikus…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Alapítványok nyilvántartásba vételének kritikus pontjai

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  I.) Létrejötte 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyvről, továbbiakban Ptk.) 74/A. § (1) kezdése szerint magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) – tartós közérdekű célra – alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Ezen jogszabályhely kettő fontos feltételt is meghatároz, a tartósságot és a közérdeket.  A jogszabályhelyhez fűzött miniszteri…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételének kritikus pontjai

  XIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  A megalakulás Az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban Etv.) 3. § (4) bekezdése szerint a társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza. Ez a felsorolás egyben sorrendiséget is jelent, tehát az alapításhoz szükséges három aktusnak a fenti…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A társadalmi szervezet közhasznú nyilvántartásba vétele esetén alkalmazandó többletszabályok

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  Amennyiben egy társadalmi szervezet (továbbiakban szervezet) közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételét kérik, abban az esetben sokkal szigorúbb feltételeknek kell hogy a szervezet megfeleljen mind a bejegyzési eljárás során, mind a továbbiakban a működés tekintetében. Ezen szigorúbb szabályokat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) tartalmazza. Ksztv. 3. §-a értelmében a következő közhasznúsági…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A vadkárbecslési eljárásról 2010/3.

  évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kása Róbert - Varga Zoltán

  Cikkünk megírásának elsődleges célja az volt, hogy segítsük egy egységes vadkárbecslési eljárásmenet kialakítását. A vadkárbecslési módok sokféleségéről személyesen gyűjtöttünk tapasztalatokat. Reméljük, az alábbiakban hasznos segítséget és pontos útmutatást tudunk az Önök munkájához nyújtani. A vadkárbecslési eljárás megindítása AZ 1996. LV. Tv. (a továbbiakban Vtv.) V. fejezete rendelkezik a kárbecslés eljárásról. A jogszabály 2010. 03. 12-ével…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az ügyfélfogalom aktuális változásai és annak hatása az építési engedélyezés gyakorlatára 2002/3

  IV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): dr. Kiss Csaba ügyvéd

  A jegyzők hatáskörének egyik legfontosabb, de a lakosság szempontjából mindenképpen egyik leglátványosabb területe az építési engedélyezés. Ennek ágazati jogszabálya jelenleg a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet, (R.), amely megfogalmazásával, szóhasználatával eddig is számos jogértelmezési változatra adott lehetőséget, illetve sok polémiát, köztük pert is indukált. Az R. 21.§-ában ugyanis a következő rendelkezést találjuk:  

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Hulladékkereskedelem 2007/3

  IX. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dr. Lenkovics Barnabás állampolgári jogok országgyűlési biztos

  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa – dr. Lenkovics Barnabás – egy hulladékkereskedelemmel, vas- és színesfémbegyűjtéssel, szállítással és tárolással is foglalkozó vállalkozás működése ellen érkezett panasz ügyében folytatott vizsgálatot.  

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Jogharmonizáció a Baranya Megyei Önkormányzatnál 2004/2

  VI. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Lászlóné dr. Kovács Ilona főjegyző

  Valamennyi csatlakozni kívánó ország számára kötelezettség, hogy a hazai jogrendszerét a közösségi joghoz közelítse, vagyis elvégezze a jogharmonizációt. A jogharmonizáció elsősorban a központi joganyag harmonizációját jelenti, de helyi szinten is jelentkeznek feladatok a jogalkotó számára. Az önkormányzati rendeletek sem állhatnak ellentétben a közösségi jogszabályokkal.

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu