Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 2 of 8

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Állatvédelmi hatósági eljárás

  XVIII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Resch Karolina dr.

  Jegyzői hatósági eljárások (1. rész) Rövid – közel egy éves – jegyzői pályafutásom alatt elmondhatom, hogy a pontokba felsorolt eljárások közül mindegyikhez volt „szerencsém”, így az egyes eseteken át megismertem a vonatkozó eljárási és anyagi szabályokat. Bízom benne, hogy segítséget tudok nyújtani írásommal az olyan szerencsés kollégák részére, akiknek nem kell heti, havi rendszerességgel lefolytatni…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Mi dönti el, hogy a földforgalmi törvényben szabályozott határidő anyagi jogi vagy eljárásjogi jellegű-e?

  XVIII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kiss László dr.

    A földre vonatkozó szerződések benyújtási határideje A földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdése és 49. § (1) bekezdése szerint a földre vonatkozó adásvételi, illetve haszonbérleti szerződéseket – a földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – az aláírásuktól számított nyolc napon belül közölni kell az elővásárlásra, illetve az előhaszonbérletre jogosultakkal a föld fekvése szerint…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A lakásszövetkezeti és a társasházi törvényességi felügyeletről

  XVIII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Farkas Tamás

    A szövetkezeteknél a tagok személyes közreműködése meghatározó (a szövetkezet tevékenységének eredménye a tagok tevékenységének eredményeként alakul ki, kivéve talán a takarékszövetkezeteket), a lakásszövetkezeteknél a tagok személyes közreműködése marginális (a szövetkezet alaptevékenysége a szövetkezeti tulajdonnak az üzemeltetése, melyhez a tagok ingatlanai használhatóságának biztosításával együtt és reálisan nem is lehet a tagi személye közreműködés volumenét érdemben…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az új birtokvédelmi rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai

  XVII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Bisztriczki László dr.

    1. A Ket. és a birtokvédelmi rendelet A jogalkalmazói tapasztalatok alapján kimondható, hogy a Ket. szabályairól történő leválasztás célja és annak részbeni megvalósítása zavart keltett a birtokvédelmi ügyek intézésének gyakorlatában. Egy a közelmúltban megjelent birtokvédelmi rendelettel kapcsolatos tanulmány is arra az álláspontra helyezkedett, hogy „a birtokvédelmi eljárás sem jelentősége, sem pedig az ügyszám alapján…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Három csapás a jegyzőkre

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.

  I. Az első csapás – a járási rendszer kialakítása „Nincs új a Nap alatt!” – mondja a latin mondás. Igaz ez a járási rendszer kialakításával kapcsolatban is, hiszen nem újkeletű ez a magyar közigazgatás történetében. „Járás: területi igazgatási egység Ma-gyarországon. A megyén belül több járás van; egy járás több községet foglal magában. Minden járás területén…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Változások az egészségügyi alapellátásban

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kóródi-Juhász Zsolt dr.

    A törvény indokolásából az derül ki, hogy a jogalkotó célja az alapellátásban fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása. Tudjuk, hogy az alapellátásban (is) egyre nagyobb gondot jelent az orvoshiány, a betöltetlen és a tartósan betöltetlen praxisok száma. Sok esetben az üres praxisok tartós helyettesítéssel működnek, ami természetesen komoly leterheltséget jelent a helyettesítő orvosnak, ennek természetesen…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Regulázott felügyelet

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.; Mogyorósi Sándor dr.

  A szakmai folyóirat szerzői már alaposan feldolgozták a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 27/A. §-a körüli problémakört. Elsőként a történeti előzmények, az értelmezési problémák, a hiányok bemutatására került sor, majd feldolgoztuk a gyakorlati tapasztalatokat és számos javaslat is megfogalmazódott. Végül a Magyar Közlöny 91. számában került kihirdetésre a várva várt, részletszabályokat…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Posszesszórius birtokvédelem: egyszerűbbé vagy szükségtelenné vált az eljárás?

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Mezey Nándor Lajos dr.

  Öt hónap jogalkalmazási gyakorlat ismeretében pedig további olyan gyakorlati problémákkal szembesülhettünk, amelyekről beszélni nem csupán fontos, hanem a joggyakorlat oldaláról szinte kötelesség is. Reményeink szerint ezáltal nem csupán a jogalkalmazók számára adunk hasznos támpontokat a mindennapi munkához, hanem a jogalkotó számára is komoly visszajelzést jelent és a jogszabály újragondolására inspirál.   Bevezetés „A birtokost birtokvédelem…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Változások a birtokvédelmi eljárásban

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Csányi Imre dr.

      A Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2015. május 19. napján tartotta rendes ülését, amelyre a megyében tevékenykedő jegyzők is meghívást kaptak. E kollégiumi ülés 3. napirendi pontját képezte a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásokról szóló tájékoztató. Mint meghívott résztvevők, úgyis mint a birtokvédelmi eljárásokban érintett eljárók véleményeztük a 17/2015. (II. 16.) Korm. rendeletet, egyben…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az üzletek éjszakai zárva tartásának önkormányzati szabályozási lehetőségeiről

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Mohos Gábor dr., Tilk Péter dr.

    A jelen anyagban tárgyalt, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével összefüggő helyi szabályozási lehetőséget a Kertv. 6. § (4) bekezdése tartalmazza, melynek 2013. augusztus 1-jétől hatályos szövege ekként rendelkezett: „A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét…”….

Előfizetés

Kategória

Feliratkozás hírlevélre

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@hvgorac.hu

Weboldal: hvgorac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu