Jegyző és Közigazgatás

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata – A kommentár szerkesztőinek ajánlása

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Hoffman István

  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékéhez kötődő szakmai közösség a magyar jogirodalomban elsőként, 2012 őszén elkészítette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) részletes magyarázatát. A kommentárt 2014-ben és 2016-ban – a jogszabályi változásokra és a kialakuló bírói gyakorlatra is figyelemmel – két alkalommal is…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Birtokvédelmi kézikönyv a szerzők ajánlásával

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Kajó Cecília, Gaál János

  Könyvünket elsősorban jegyzőknek és birtokvédelmi ügyintézőknek írtuk. Létjogosultságát már önmagában megalapozza az az ügytömeg, amelyet a jegyzők a birtokvédelmi hatáskörben kezelnek évente. A közigazgatás egy olyan speciális szegmenséről van szó, amely a jegyző hatósági szemléletén kívül esik: a megszokottól, általánostól teljesen eltérő megközelítést, hozzáállást, szemléletet, sőt lelkületet követel. Egyúttal azt gondoljuk, hogy a jegyzői birtokvédelmi eljárásban részt vevő jogi képviselők is haszonnal forgatják majd a kötetet, amely számukra is útmutatásként szolgálhat. A kézikönyv tartalmát tekintve elméleti és gyakorlati ismeretekre is egyaránt hangsúlyt helyeztünk úgy, hogy akár a kezdő, akár a rutinos jogalkalmazó találhat benne hasznos tudást.

 • Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

  Gondolatok a helyi adókról és más témákról XLII.

  XXV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Deli Lajos

  Jelen írás megfogalmazásának időpontjában (szeptember közepén) mindenekelőtt érdemes visszahivatkozni a megelőző hasonló cikkre, amelynek szándéka volt az e cikkhez közeli tartalommal olyan gazdasági aktualitások tükörként való használatának javaslata, amely az önkormányzati gazdálkodásban való gondolkodást kívánta és kívánja megsegíteni.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A szomszédos ingatlanról áthajló ágak, átnyúló gyökerek

  XXV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Gaál János

  Egy interjúban egyszer megkérdezték tőlem, hogy melyek a tipikus birtokvédelmi ügyek. Akkor azt a választ adtam, hogy nem léteznek tipikus birtokvédelmi ügyek és valójában az a tipikus, hogy gyakorlatilag minden létező jogsértést a birtokvédelem köntösébe öltöztetve keresik meg a jegyzőt. Ebből adódóan a birtokvédelmi kérelmek rendkívül sokfélék, igen színes skálán szemlélhetők, az ok pedig nagyon egyszerű: a birtokvédelem látszólag határtalan általánossága.

 • Podcast

  Drónok, kutyák, klímák, közös tulajdonok − gyakorlati kérdések és válaszok a birtokvédelemben / az Ügyvéd Podcast 48. adása

  Kajó Cecília és Gaál János több mint tíz éve dolgoznak a birtokvédelem területén. E rengeteg tapasztalat összefoglalásaként született meg a Birtokvédelmi kézikönyv, amely 360 fokban járja körül a témakörben felmerülő kérdéseket. A könyvet ügyvédek és laikusok egyaránt forgathatják, ha támpontot keresnek a jegyzői birtokvédelemmel kapcsolatban.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás aktuális átalakulásának elméleti megfontolásai

  XXV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dr. Cseh Balázs

  A tanulmány a jelenleg tapasztalható hulladélgazdálkodási közszolgáltatás átalakításának elméleti hátterét hivatott bemutatni. A cikk aktualitását az adja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontját az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Ezzel pedig megszűnt 2023. július 1. napjával a hulladékgazdálkodás mint kötelező önkormányzati feladat. Jelen cikkben röviden ismertetésre kerül, hogy milyen elméleti okok állnak a módosítással megvalósult modellváltás hátterében.

 • Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

  Gazdálkodásért való felelősség, s annak néhány jellemzője a helyi önkormányzatoknál

  XXV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dr. Feik Csaba

  A helyi önkormányzatok – mint tudjuk – éves költségvetés alapján gazdálkodnak. Ez a gazdálkodás a költségvetés megtervezése, elfogadása, végrehajtása, az erről történő beszámolás pedig felelősségteljes feladatot ró a folyamatban közreműködő önkormányzati szereplőkre.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A mesterséges intelligencia szerepe a közigazgatásban

  XXV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Keléné Dr. Péter Éva

  A ma emberének élete és jóléte szorosan összefügg az adatok és az egymással összekapcsolódó modern technológiák alkalmazásával. A mesterséges intelligencia (MI) már most érezteti hatását, akár a mindennapi életünkben is. Ezért is van óriási jelentősége annak, hogy 2023 júniusában az Európai Parlament elfogadta tárgyalási álláspontját a mesterséges intelligenciára vonatkozó törvénnyel kapcsolatban. Ez lesz a világ első átfogó szabályrendszere a mesterséges intelligencia kockázatainak kezelésére.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnése és megszüntetése

  XXV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Dr. Tóth Hilda, Dr. Nagy Beáta Dóra

  Különös tekintettel a Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselői kinevezés egyoldalú módosítása munkáltató általi – az indokolás nélküli felmentés esetére A foglalkoztatási jogban az egyik legfontosabb terület a jogviszony megszűnésének a kérdése. A munkajog célja a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő munkavállaló gazdasági és szociális érdekeinek az állami eszközök – jogalkotás – útján történő védelme, amely különösen a jogviszony…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu