Jegyző és Közigazgatás

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Gazdálkodás - pénzügy

  Még mindig a helyi adókról… XXXVI.

  XXIV. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Dr. Deli Lajos

  Jelen anyag megfogalmazásának időpontja szeptember eleje, tehát az ezt megelőző cikk első bekezdésében említett visszafogottság gyakorlata az önkormányzati adóztatás aktuális helyzetének nem teljes körű ismerete alapján is alaposan indokolt.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  E-ügyintézés a pandémia idején a közigazgatás helyi szintjén

  XXIV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dr. Molnár Péter

  Válság idején óhatatlanul előtérbe kerül egy rendszer ellenállóképességének (rezilienciájának) vizsgálata. Nincs ez másképpen a közigazgatás mint szervezetrendszer esetében sem. Válsághelyzetek pedig jócskán akadtak az elmúlt másfél-két évben. A pandémia rámutatott, hogy a közigazgatás szervezetének képesnek kell lenni a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására a megváltozott, sokszor már-már reménytelennek tűnő helyzetekben is. E sajátos küzdelem során alapvető fontossággal bírt a digitális közigazgatás eszköztára, a hivatal mint a hatósági ügyintézés fizikai helyszíne ugyanis a távoli munkavégzés, vagy egy-egy, alkalmanként az egész hivatalt érintő karantén-kötelezettség okán egyre többször vált elérhetetlenné
  az ügyfelek számára.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Van esély? – A kis lélekszámú települések fejlesztésének elvi lehetőségei

  XXIV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Ott Anett

  Az Úr 1460. évében vagyunk Magyarföldön egy kis faluban Zala vármegyében. A földeken a jobbágyok húzzák a rabigát. A földesúr irányít a környéken. Kevés ember lakja e területet. Követ érkezett. Talán Kanizsai Miklós, a vármegye ispánja küldte? Vagy maga Mátyás király? Vajon miért nem jut szabadság a falvakban élőknek? A városban miért van nagyobb szabadsága a polgároknak?
  540 évvel később… 2000-et írunk. A régi falucska immár község. Kong a templom harangja. Dél van. Fújja a májusfát a korai nyár szele, lobognak rajta a szalagok. Az óvodában éppen ebédre hívja az óvónő a gyerekeket. Az iskolásoknak kicsengettek, megtelik az udvar. Az utcán a kéményseprő megy át, kötelező neki ellenőrizni a házakat. Az asszonyok a kultúrházat díszítik éppen. Holnap bál lesz. Nyüzsög a falu.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Tippek jegyzőknek a hagyatéki csontvázak nyomozásához

  XXIV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Dr. Nagy Csilla

  2021 hozadéka, hogy hagyatéki csontvázak potyognak a földhivatalok szekrényeiből…
  Ahhoz, hogy jelen kontextusban értelmezzük a hagyatéki csontvázak fogalmát, érdemes átnézni a hagyatéki eljárások két egymást követő szakasza közül az elsőt, a jegyzői eljárást. A jegyző feladata felmérni az örökhagyó vagyonát és fellelni az örökhagyó öröklésben érdekelt hozzátartozóinak adatait, elérhetőségeit, a közjegyző feladata az érdemi döntés a vagyonról. Az eljárás alapjogszabálya a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.).

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Kettős üzemanyagár Magyarországon – megengedhető szabályozás vagy állampolgárságon alapuló rejtett diszkrimináció?

  Szerző(k): Dr. Hideg Milán István

  Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik – így szól az a jogszabályi rendelkezés, mely módosította a nem magyar felségjelű autók esetében az addig valamennyi Magyarországon tankoló járműre kiterjedő egységes literenkénti maximum 480 forintos díjszabást, nemet mondva ezzel a „benzinturizmusra”.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A jegyző feladatai – hagyatéki eljárásban – a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolása érdekében

  XXIV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Bukács Attila

  A 2020. évi LXXI. törvény alapján elindult az ismeretlen vagy elhunyt földtulajdonosok által birtokolt földek tulajdonjogának rendezése, amelynek során számos hagyatéki vagy póthagyatéki eljárás lefolytatására kerül sor az elhalálozott tulajdonos örököseinek felkutatása, a tulajdonjog tisztázása céljából. Ez a feladat – az adatok felkutatása, az eljárás lefolytatása – a hagyatéki ügyintézőkre és a közjegyzőkre is nagy…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  „Kameráz a szomszéd” – adatvédelem vagy birtokvédelem?

  XXIV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Dr. Kajó Cecília

  Gaál János korábbi írásaiban és előadásaiban rendre feltűnik egy mérleg a két serpenyőjével. Több eljárás használja az érdekmérlegelést, a mi kis privát méricskélésünk – János nyomán én is elkezdtem már használni – oda fut ki általában, hogy valami vagy birtokvédelem vagy nem birtokvédelem. Ha valami nem birtokvédelem, akkor pedig a puszta elutasításon túl szakmailag színvonalas…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Kalandozások a birtokvédelem és a szomszédjog területén

  XXIV. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Dr. Kajó Cecília, Gaál János

  Teher alatt nő a pálma, jó jogalkalmazóvá minél több eset megoldásával és – hallgathatunk róla szemérmesen, de így van – minél több hiba elkövetésével, majd a következő ügyekben már azok elkerülésével – és újabb hibák elkövetésével – válik az ember. Nagyon fontosak azok a szakmai közösségek is, ahol tapasztalatcserére van lehetőség akár személyes, akár online…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  De hogy jön a coaching az integritáshoz?!

  XXIV. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Dr. Nagy-Elekes Petra 

  Egy szervezet integráns, ha működése és eredményei konzisztensek az értékeivel és céljaival. Működésének alapja az egyéni integritás, hiszen fontos, hogy a szervezet kitűzött céljainak és értékrendjének megfelelően lássa el feladatait, működése átlátható, etikus és számonkérhető legyen. A szervezeti kultúra problémáira megoldást jelenthet az agilis szervezeti működés eleminek átvétele is. A felkészült, jó vezető mellett nélkülözhetetlen a képzett, tapasztalt munkaerő, melynek érdekében rendkívül fontosnak mutatkoznak a képzések, a kompetencia-fejlesztés. Olyan oktatás-módszertani megoldás szükséges tehát, mely gazdaságosan működtethető, egyéni fejlesztésalapú, egyúttal azonban megfelel a közigazgatás stratégiai elvárásainak, és elfogadható a polgármester számára is.

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Tapasztalatok az egy éves állatvédelmi helyszíni bírságról

  XXIV. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Dr. Kajó Cecília

  2021. január 7-én került be az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvénybe (továbbiakban: állatvédelmi törvény) az a szikár mondat, hogy az állatvédelmi hatóság állatvédelmi bírság helyszíni bírságként történő kiszabására jogosult [43. § (2a) bekezdés].

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu