Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 8 of 14

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A lakásszövetkezeti és a társasházi törvényességi felügyeletről

  XVIII. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Farkas Tamás

    A szövetkezeteknél a tagok személyes közreműködése meghatározó (a szövetkezet tevékenységének eredménye a tagok tevékenységének eredményeként alakul ki, kivéve talán a takarékszövetkezeteket), a lakásszövetkezeteknél a tagok személyes közreműködése marginális (a szövetkezet alaptevékenysége a szövetkezeti tulajdonnak az üzemeltetése, melyhez a tagok ingatlanai használhatóságának biztosításával együtt és reálisan nem is lehet a tagi személye közreműködés volumenét érdemben…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az új birtokvédelmi rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai

  XVII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Bisztriczki László dr.

    1. A Ket. és a birtokvédelmi rendelet A jogalkalmazói tapasztalatok alapján kimondható, hogy a Ket. szabályairól történő leválasztás célja és annak részbeni megvalósítása zavart keltett a birtokvédelmi ügyek intézésének gyakorlatában. Egy a közelmúltban megjelent birtokvédelmi rendelettel kapcsolatos tanulmány is arra az álláspontra helyezkedett, hogy „a birtokvédelmi eljárás sem jelentősége, sem pedig az ügyszám alapján…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Három csapás a jegyzőkre

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.

  I. Az első csapás – a járási rendszer kialakítása „Nincs új a Nap alatt!” – mondja a latin mondás. Igaz ez a járási rendszer kialakításával kapcsolatban is, hiszen nem újkeletű ez a magyar közigazgatás történetében. „Járás: területi igazgatási egység Ma-gyarországon. A megyén belül több járás van; egy járás több községet foglal magában. Minden járás területén…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Változások az egészségügyi alapellátásban

  XVII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Kóródi-Juhász Zsolt dr.

    A törvény indokolásából az derül ki, hogy a jogalkotó célja az alapellátásban fenntartható, jól működő intézményrendszer kialakítása. Tudjuk, hogy az alapellátásban (is) egyre nagyobb gondot jelent az orvoshiány, a betöltetlen és a tartósan betöltetlen praxisok száma. Sok esetben az üres praxisok tartós helyettesítéssel működnek, ami természetesen komoly leterheltséget jelent a helyettesítő orvosnak, ennek természetesen…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Regulázott felügyelet

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Kasza Mónika dr.; Mezey Nándor Lajos dr.; Mitták Tünde dr.; Mogyorósi Sándor dr.

  A szakmai folyóirat szerzői már alaposan feldolgozták a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 27/A. §-a körüli problémakört. Elsőként a történeti előzmények, az értelmezési problémák, a hiányok bemutatására került sor, majd feldolgoztuk a gyakorlati tapasztalatokat és számos javaslat is megfogalmazódott. Végül a Magyar Közlöny 91. számában került kihirdetésre a várva várt, részletszabályokat…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Posszesszórius birtokvédelem: egyszerűbbé vagy szükségtelenné vált az eljárás?

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Mezey Nándor Lajos dr.

  Öt hónap jogalkalmazási gyakorlat ismeretében pedig további olyan gyakorlati problémákkal szembesülhettünk, amelyekről beszélni nem csupán fontos, hanem a joggyakorlat oldaláról szinte kötelesség is. Reményeink szerint ezáltal nem csupán a jogalkalmazók számára adunk hasznos támpontokat a mindennapi munkához, hanem a jogalkotó számára is komoly visszajelzést jelent és a jogszabály újragondolására inspirál.   Bevezetés „A birtokost birtokvédelem…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Változások a birtokvédelmi eljárásban

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Csányi Imre dr.

      A Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2015. május 19. napján tartotta rendes ülését, amelyre a megyében tevékenykedő jegyzők is meghívást kaptak. E kollégiumi ülés 3. napirendi pontját képezte a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásokról szóló tájékoztató. Mint meghívott résztvevők, úgyis mint a birtokvédelmi eljárásokban érintett eljárók véleményeztük a 17/2015. (II. 16.) Korm. rendeletet, egyben…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az üzletek éjszakai zárva tartásának önkormányzati szabályozási lehetőségeiről

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Mohos Gábor dr., Tilk Péter dr.

    A jelen anyagban tárgyalt, az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével összefüggő helyi szabályozási lehetőséget a Kertv. 6. § (4) bekezdése tartalmazza, melynek 2013. augusztus 1-jétől hatályos szövege ekként rendelkezett: „A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét…”….

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Módosult az információbiztonsági törvény – első benyomások

  XVII. évfolyam, 4. lapszám
  Szerző(k): Misák István

  A legfontosabb változásokat Misák István információbiztonsági tanácsadó foglalja össze. Az Országgyűlés az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény elfogadásával módosította az információbiztonsági törvényt. A módosítások 2015. július 16-án léptek hatályba. Az információbiztonsági törvény felülvizsgálatával párhuzamosan a Kormány,…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A funkciók szerinti tervezés megjelenése az önkormányzatok életében I.

  XVII. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Mogyorósi Sándor dr.

    1. A tervezés szükségessége A helyi önkormányzatok (települési és megyei önkormányzatok) feladataikat – hasonlóan más tudatosan működő piaci típusú szervezetekhez – különböző időtartamú tervek, programok alapján látják vagy láthatják el. A helyi önkormányzatok az államszervezet részét alkotják, azaz tevékenységük részben közhatalmi feladatok ellátásából áll, részben pedig az állami gondoskodás utolsó fázisai. Éppen ez a…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu