Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 13 of 14

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Néhány gondolat a települési ügysegédről

  XIV. évfolyam, 2. lapszám
  Szerző(k): Újházi Miklós dr.

  A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló T/6590. számon benyújtott törvényjavaslat indokolásában szerepel egy részleteiben nem kibontott, mégis sokat sejtető bekezdés. A pontosság kedvéért a teljes szöveget idézem:  „Ugyanakkor a járások kialakításával az Állam nem vonul vissza azon településekről sem, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés, azonban ott a jövőben nem lesz járási…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az önkormányzatok törvényességi felügyeletének néhány aktuális kérdése

  XIV. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Iván János dr.

  Magyarország Alaptörvénye 34. cikk (4) bekezdése – összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 8. cikkével – a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét vezette be 2012. január 1-jétől. Ennek részletes törvényi szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (új Ötv) VII. fejezete tartalmazza. Fontos még utalni Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 28. cikkére, amely a határozathozatali…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Új szabálysértési törvény a kapuk előtt

  XIV. évfolyam, 1. lapszám
  Szerző(k): Bisztriczki László dr.

  Az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapon fogadta el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényt (Sztv.), mely 2012. április 15-én lép hatályba és az ezt követően megvalósult szabálysértések elbírálására kell alkalmazni. Az új törvény megalkotásának a célja egy olyan eljárási rend kialakítása volt, mely a jogalkotó…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Költségmentesség a jogalkotásban

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Mitták Tünde dr.

  A költségmentesség „kétélű fegyver”. Lehet élni és visszaélni vele. A társadalmi igazságosság megvalósításán nyugvó jogalkotói szándék csak a jól értelmezett jogalkalmazói aktuson keresztül érvényesülhet. A költségmentesség fogalma nem újszerű intézmény a közigazgatásban, hiszen már az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) X. fejezete is külön rendelkezett róla az Eljárási költségek cím…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Iktatás, postázás, irattározás

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Osváth László

  A reformok korát éljük, egy olyan időszakot, amikor alapvető változás indult el a közigazgatásban is. Az ilyen helyzetekben van a legnagyobb szükség a JÓ SZAKEMBEREKRE, akik az állandóságot képviselik az átalakulásokban és segítségükkel elérhető a kitűzött cél. Ezek a szakemberek ott dolgoznak a közigazgatás minden szintjén, és ott vannak – habár ritkán találkozunk velük –…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Birtokvédelem kontra bűnmegelőzés

  XIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Ináncsi Tünde dr.

  Az elmúlt időszakot tekintve fokozatosan emelkedett azon panaszos ügyfelek száma, akik birtokvédelmi eljárás keretében kívánják keresni igazukat. Az esetek többségében nincs mód az eljárás megindítására vagy eredményes lefolytatására, mivel a panaszok arra irányulnak, hogy szomszédjuk tűrhetetlen magatartást tanúsít velük szemben: fenyegetőzik, fizikai erőfölénnyel visszaélve az erőszak alkalmazását is kilátásba helyezi, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illeti…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  ÁLLÁSPONT A helyi önkormányzatokról szóló törvény-tervezethez

  évfolyam, lapszám
  Szerző(k): JOSZ

  A Jegyzők Országos Szövetsége alapcéljaival összhangban, mint szakmai érdekképviseleti szerv fontosnak tartja, hogy az önkormányzati törvény tervezetéről véleményt mondjon.   A Jegyzők Országos Szövetsége érdekelt abban, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása és a közigazgatás átszervezése a kormány által kitűzött célokkal összhangban valósuljon meg, létrejöjjön egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer, amely képes a demokratikus…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A társadalmi szervezet közhasznú nyilvántartásba vétele esetén alkalmazandó többletszabályok

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  Amennyiben egy társadalmi szervezet (továbbiakban szervezet) közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételét kérik, abban az esetben sokkal szigorúbb feltételeknek kell hogy a szervezet megfeleljen mind a bejegyzési eljárás során, mind a továbbiakban a működés tekintetében. Ezen szigorúbb szabályokat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) tartalmazza. Ksztv. 3. §-a értelmében a következő közhasznúsági…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Alapítványok nyilvántartásba vételének kritikus pontjai

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  I.) Létrejötte 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyvről, továbbiakban Ptk.) 74/A. § (1) kezdése szerint magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) – tartós közérdekű célra – alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Ezen jogszabályhely kettő fontos feltételt is meghatároz, a tartósságot és a közérdeket.  A jogszabályhelyhez fűzött miniszteri…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételének kritikus pontjai

  XIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  A megalakulás Az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban Etv.) 3. § (4) bekezdése szerint a társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza. Ez a felsorolás egyben sorrendiséget is jelent, tehát az alapításhoz szükséges három aktusnak a fenti…

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu