Jogalkotás-Jogalkalmazás Archívum - Page 13 of 14

A közigazgatás szakmai fóruma

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Iktatás, postázás, irattározás

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Osváth László

  A reformok korát éljük, egy olyan időszakot, amikor alapvető változás indult el a közigazgatásban is. Az ilyen helyzetekben van a legnagyobb szükség a JÓ SZAKEMBEREKRE, akik az állandóságot képviselik az átalakulásokban és segítségükkel elérhető a kitűzött cél. Ezek a szakemberek ott dolgoznak a közigazgatás minden szintjén, és ott vannak – habár ritkán találkozunk velük –…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Birtokvédelem kontra bűnmegelőzés

  XIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Ináncsi Tünde dr.

  Az elmúlt időszakot tekintve fokozatosan emelkedett azon panaszos ügyfelek száma, akik birtokvédelmi eljárás keretében kívánják keresni igazukat. Az esetek többségében nincs mód az eljárás megindítására vagy eredményes lefolytatására, mivel a panaszok arra irányulnak, hogy szomszédjuk tűrhetetlen magatartást tanúsít velük szemben: fenyegetőzik, fizikai erőfölénnyel visszaélve az erőszak alkalmazását is kilátásba helyezi, nyomdafestéket nem tűrő jelzőkkel illeti…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  ÁLLÁSPONT A helyi önkormányzatokról szóló törvény-tervezethez

  évfolyam, lapszám
  Szerző(k): JOSZ

  A Jegyzők Országos Szövetsége alapcéljaival összhangban, mint szakmai érdekképviseleti szerv fontosnak tartja, hogy az önkormányzati törvény tervezetéről véleményt mondjon.   A Jegyzők Országos Szövetsége érdekelt abban, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása és a közigazgatás átszervezése a kormány által kitűzött célokkal összhangban valósuljon meg, létrejöjjön egy olyan modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer, amely képes a demokratikus…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A társadalmi szervezet közhasznú nyilvántartásba vétele esetén alkalmazandó többletszabályok

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  Amennyiben egy társadalmi szervezet (továbbiakban szervezet) közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételét kérik, abban az esetben sokkal szigorúbb feltételeknek kell hogy a szervezet megfeleljen mind a bejegyzési eljárás során, mind a továbbiakban a működés tekintetében. Ezen szigorúbb szabályokat a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) tartalmazza. Ksztv. 3. §-a értelmében a következő közhasznúsági…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Alapítványok nyilvántartásba vételének kritikus pontjai

  XIII. évfolyam, 6. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  I.) Létrejötte 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyvről, továbbiakban Ptk.) 74/A. § (1) kezdése szerint magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: alapító) – tartós közérdekű célra – alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Ezen jogszabályhely kettő fontos feltételt is meghatároz, a tartósságot és a közérdeket.  A jogszabályhelyhez fűzött miniszteri…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételének kritikus pontjai

  XIII. évfolyam, 5. lapszám
  Szerző(k): Klémán Anna dr.

  A megalakulás Az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban Etv.) 3. § (4) bekezdése szerint a társadalmi szervezet alapításához az szükséges, hogy legalább tíz alapító tag a szervezet megalakítását kimondja, alapszabályát megállapítsa, ügyintéző és képviseleti szerveit megválassza. Ez a felsorolás egyben sorrendiséget is jelent, tehát az alapításhoz szükséges három aktusnak a fenti…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  A vadkárbecslési eljárásról 2010/3.

  évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Kása Róbert - Varga Zoltán

  Cikkünk megírásának elsődleges célja az volt, hogy segítsük egy egységes vadkárbecslési eljárásmenet kialakítását. A vadkárbecslési módok sokféleségéről személyesen gyűjtöttünk tapasztalatokat. Reméljük, az alábbiakban hasznos segítséget és pontos útmutatást tudunk az Önök munkájához nyújtani. A vadkárbecslési eljárás megindítása AZ 1996. LV. Tv. (a továbbiakban Vtv.) V. fejezete rendelkezik a kárbecslés eljárásról. A jogszabály 2010. 03. 12-ével…

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Az ügyfélfogalom aktuális változásai és annak hatása az építési engedélyezés gyakorlatára 2002/3

  IV. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): dr. Kiss Csaba ügyvéd

  A jegyzők hatáskörének egyik legfontosabb, de a lakosság szempontjából mindenképpen egyik leglátványosabb területe az építési engedélyezés. Ennek ágazati jogszabálya jelenleg a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet, (R.), amely megfogalmazásával, szóhasználatával eddig is számos jogértelmezési változatra adott lehetőséget, illetve sok polémiát, köztük pert is indukált. Az R. 21.§-ában ugyanis a következő rendelkezést találjuk:  

 • Cikkek / Jogalkotás-Jogalkalmazás

  Hulladékkereskedelem 2007/3

  IX. évfolyam, 3. lapszám
  Szerző(k): Dr. Lenkovics Barnabás állampolgári jogok országgyűlési biztos

  Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa – dr. Lenkovics Barnabás – egy hulladékkereskedelemmel, vas- és színesfémbegyűjtéssel, szállítással és tárolással is foglalkozó vállalkozás működése ellen érkezett panasz ügyében folytatott vizsgálatot.  

Kategória

Könyvajánló

Facebook Pagelike Widget

 

1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Tel.: +36 1 340 2304
Fax: +36 1 349 7600
E-mail: info@orac.hu

Weboldal: orac.hu

Szakmai partnerek

Jegyzők Országos Szövetsége (JOSZ) – www.josz.eu

Közszolgálati Tisztviselők Szakmai Szervezeteinek Szövetsége – www.kozszov.org.hu